over hugen 10
Over Hugen

Over Hugen

Brandbeveiliging en adviesbureau

Wij zijn totaalaanbieder brandveiligheid en baseren onze installaties op de laatste stand van wetgeving en realiseren die volledig met eigen personeel. Concreet betekent dit dat je vanaf de eerste brief van gemeente of verzekeraar tot de uiteindelijke realisatie van de geëiste middelen te maken hebt met één bedrijf en dus één aanspreekpunt.

over hugen 9
over hugen 8
over hugen 7 v2
  de eerste 15 minuten van een bedrijfsongeval zijn cruciaal 2 600x410
  Zelf ingrijpen

  De eerste 15 minuten

  De hulpdiensten hebben gemiddeld 15 minuten nodig om te arriveren. Je bent zelf verantwoordelijk om die tijd te overbruggen. Wij helpen je daarbij met de juiste producten, trainingen en onderhoud.

  over hugen 5 600x410
  Werkwijze

  Snel en doeltreffend

  Je wil verder met je dagelijkse bezigheden, dus zijn korte lijnen en snel resultaat gewenst. Onze gespecialiseerde afdelingen staan continue met elkaar in contact zodat we weten wat er bij je speelt.

  over hugen 11 600x410
  Oplossingen

  Kwaliteit is ons handelsmerk

  Door modern geoutilleerde werkplaatsen, een hoogwaardige interne kwaliteitsdienst en onze goed opgeleide medewerkers kunnen wij een passende oplossing bieden voor al je vragen en eisen op het gebied van brandbeveiliging.

  SKG veiligheidsbeleid

  De SK FireSafety Group doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we de gezondheid en veiligheid van ons personeel beschermen en de invloed van het milieu op onze activiteiten tot een minimum beperken.

  We streven er naar bij de uitvoering van alle werkzaamheden een hoog veiligheidsniveau te behalen door een proces van continue verbetering te volgen en alle relevante (inter-)nationale wetgeving, normen en beste praktijken waar uitvoerbaar na te leven.

  Om ons in staat te stellen deze verbintenis na te komen, zullen we:

  • Risico’s voor onze medewerkers en het milieu identificeren, deze beoordelen en beheersen.
  • Er zorg voor dragen dat onze activiteiten voldoen aan de geldende wetten en voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, en deze zo mogelijk overtreffen.
  • Zorgdragen voor gezondheid, veiligheid en milieutrainingen voor eigen personeel en dat van aannemers, en actief voorlichten over gezondheid, veiligheid en milieuaangelegenheden.
  • Er voor zorgdragen dat al het personeel bekwaam is voor de uitvoering van hun taken.
  • Een cultuur bevorderen waarin incidenten en bijna-ongelukken worden gemeld en onderzocht en daaruit geleerde lessen worden gedeeld door de hele organisatie.
  • Controles instellen om al het personeel dat betrokken is bij onze activiteiten te beschermen en vervuiling te voorkomen

  Ons personeel moet redelijke zorg besteden aan de eigen gezondheid en veiligheid en de impact op het milieu minimaliseren door:

  • Het naleven van gezondheids-, veiligheids- en milieu-instructies en richtlijnen die zijn uitgegeven door het bedrijf.
  • Het melden en meewerken aan onderzoeken naar incidenten die mogelijk letsel, materiële schade of negatieve gevolgen voor het milieu hebben veroorzaakt of zouden kunnen veroorzaken.

  De Directie is er voor verantwoordelijk dat het bedrijfsbeleid wordt geïmplementeerd in de lokale organisaties. Deze beleidsverklaring zal regelmatig worden herzien om ervoor te zorgen dat deze nog steeds relevant is.

  Onze specialisten