De eerste 15 minuten van een bedrijfsongeval zijn cruciaal

In het geval van een medische ongeval of een beginnende brand zijn de eerste 15 minuten cruciaal. Hoe sneller je kunt ingrijpen hoe beter de uitkomst zal zijn voor het slachtoffer en voor het beperken van schade aan je bedrijf. Je belt 112… maar de hulpdiensten zijn er niet direct. Dan komt het aan op mensen die in de buurt zijn en kunnen ingrijpen.

Neem contact op

wij helpen je de eerste 15 minuten van een calamiteit te overbruggen
Actie ondernemen

In het geval van een noodsituatie heb je 2 opties

Medische situatie: de meeste medische situaties zijn meestal niet direct levensbedreigend (je kunt wachten op hulpdiensten of het zelf oplossen), maar niet bij een hartstilstand! Dit vraagt direct om actie! Situatie met een beginnende brand: je moet in staat zijn zelf direct te handelen (ontruimen en blussen).

fluorvrij 9 600x400
Beheer en onderhoud

Veiligheidsmiddelen onderhouden

Het beheer en onderhoud van je veiligheidsmiddelen moet op orde zijn om (brand)veiligheid te kunnen garanderen tijdens de eerste 15 minuten van een noodgeval. Alleen de aanschaf van een brandblusser of AED is niet voldoende. Voor de veiligheid van je medewerkers en je eigendommen is goede periodieke controle van deze middelen dan ook een noodzaak.

Meer weten