Onderhoudsopdracht Ministerie van Defensie

Ondertekening van de overeenkomst door (vlnr) Pieter Verstappen, Business Unit Manager SK FireSafety Group, Kolonel Ir. G.C.A. van Langen, Eerstaanwezend Ingenieur Directeur Directie Zuid en Wim van Swaaij, Directeur/Eigenaar Hefas Branddetectie. Niet op de foto: Marc Visscher Directeur/eigenaar Opgeleid Persoon.

SK FireSafety Group, Hefas Branddetectie en Opgeleid Persoon hebben in nauwe onderlinge samenwerking de overheidsopdracht verkregen voor het preventief en correctief onderhoud van brandmeld-, ontruimingsalarm-, sprinkler-, blusgas- en noodverlichtingsinstallaties; inclusief 24/7 storingsdienst op diverse militaire objecten in Nederland. De opdracht heeft een looptijd van twee jaar, met mogelijke verlenging van drie keer een jaar. 

Specifieke expertise

Vanwege het volume van dit project (3300 gebouwen verdeeld over 4 regionale percelen) wordt onder beheer van SK en Hefas  een aparte organisatie ingericht met een duidelijke focus op specifieke technische en organisatorische bekwaamheid, registratie van locaties en werkzaamheden binnen een beproefd servicemanagementsysteem, 24/7 bereikbaarheid, duurzaam ondernemen en de bijdrage aan Social Return. Aspecten die geborgd zijn door de jarenlange kennis en ervaring van Hefas bij het Ministerie van Defensie.

MVO en Social Return

Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden extra werk(ervarings)plaatsen gecreëerd voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Het bestaande MVO-beleid van SK en Hefas is volledig ingericht op deze Social Return, waaraan een convenant met het UWV ten grondslag ligt.