Halon voorraad voor U.S. Department of Defense

Het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten (U.S. D.O.D.) is een van de weinige partijen die bij uitzondering nog gebruik mogen maken van de blusstof Halon. Voor de brandbeveiligingsproducten en –systemen voor strijdkrachten en materieel is het essentieel dat een brand zo snel mogelijk is geblust. U.S. D.O.D. zocht een partner voor het managen van haar Halon voorraad in West-Europa. Gezien de verscherpte milieu eisen werd het steeds moeilijker om Halon in of uit te voeren. Men was dus op zoek naar een betrouwbare partner die de opslag, regeneratie en uitgifte van hun Halon voorraad kon regelen. Door de ervaring die Hugen reeds had opgedaan met Halonbeheer voor het Nederlandse Ministerie van Defensie, was het geen probleem om deze voorraad ook te gaan beheren.

 Uitzonderlijke toepassingen

Tot 2040 mag halon nog worden ingezet voor toepassingen waarvoor geen alternatief blusmiddel bestaat en die vinden we met name in de luchtvaart en bij defensie. Vliegtuigen, onderzeeboten en pantservoertuigen zijn kleine ruimten waar andere blusmiddelen ongeschikt zijn omdat ze schadelijk zijn voor mensen, teveel overlast veroorzaken of simpelweg te groot of te zwaar zijn. Doordat halon op chemische wijze ingrijpt in het brandproces is weinig blusmiddel nodig voor een snel effect. Daarbij is het niet-geleidend, niet-vluchtig en laat het geen residu na. Een heel specifieke toepassing is het gebruik van halon door F16’s. In gevechtssituaties gebruiken deze jachttoestellen halon om hun vleugeltanks bij te vullen, zodat er in deze geleidelijk leger wordende ruimten geen ontvlambare kerosinedamp achterblijft.

Specifieke kennis

De SK FireSafety Group levert halon aan de burgerluchtvaart en aan de strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht van Nederland en de VS. Omdat het gebruik van halon sterk afneemt, verdwijnt ook de kennis over dit gas en de verwante apparatuur. De SK FireSafety Group treedt dan ook steeds vaker op als adviseur op dit terrein.