Onderhoud aan blusmiddelen voor de strijdkrachten

Ongeveer de helft van het totale aantal werknemers (68.000) bij het ministerie  wordt gevormd door de operationele commando’s (zee-, land- en luchtstrijdkrachten) van Defensie. Ze werken vaak in ongewone situaties en onder soms zeer extreme omstandigheden, waarin het risico op brand hoger is dan normaal. Tot en met 2015 inspecteert, onderhoudt en repareert Hugen niet alleen alle reguliere  blusmiddelen, maar ook de specials in o.a. tanks, helikopters en vliegtuigen voor de strijdkrachten van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.  Het gaat daarbij om de revisie en het groot onderhoud aan alle blusmiddelen die tijdens het jaarlijks onderhoud niet worden goedgekeurd.

Technische eisen

Uit een groot aantal partijen koos Defensie voor Hugen,  vanwege haar expertise. Het vermogen van Hugen om aan de strenge technische eisen van Defensie te voldoen was daarbij doorslaggevend. Gezien de goede relatie die Defensie met Hugen heeft dankzij het beheer en levering van de Halon blusmiddelen, was Hugen een vertrouwde keuze.