Op het terrein van de algemene veiligheidszorg binnen uw organisatie verzorgen wij voor uw personeel BHV en VCA opleidingen en trainingen met kleine blusmiddelen. Tevens kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opstellen van wettelijk verplichte bedrijfsnoodplannen en vluchtwegplattegronden.

Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is het eerste aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. De basisopleiding BHV traint de BHV-er in brandbestrijding, communicatie bij calamiteiten en ontruimen van de werkplek.

Meer informatie

VCA

Opleiding die de medewerker voorbereidt op werken volgens de Veiligheids Checklist Aannemers:

  • Hoe werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.
  • Hoe risico’s tijdens het werk tot een minimum beperkt kunnen worden.
  • Hoe te handelen bij het constateren van onveilige werkzaamheden.
Meer informatie

Training kleine blusmiddelen

Snel en efficiënt handelen om een beginnende brand te beperken en te bestrijden kan uw bedrijf redden! Uw personeel speelt daarin een cruciale rol. Wij helpen uw personeel de drempel te overwinnen om bij een beginnende brand op een correcte manier in te grijpen.

Meer informatie

NEN 3140 VOP

De opleiding NEN 3140 Voldoend Onderricht Persoon, leidt de medewerker op voor veilig werken aan electrische installaties.

Meer informatie

E-learning

Blended Learning is E-learning (een via internet toegankelijk lesprogramma) in combinatie met een eendaagse praktijkopleiding. Bij Blended Learning komen zowel kennis als vaardigheid aan bod die een hulpverlener nodig heeft bij het verlenen van hulp.

Meer informatie

Ontruimingsoefeningen

Een ontruimingsoefening is een verplicht regelmatig terugkerend item op de jaarlijkse agenda van bedrijven. Wij gaan echter verder. Het oefenen van de ontruimingsprocedures is bij de wet geregeld en bedoeld als voorbereiding op een echte calamiteit.

Meer informatie