Advies

 

Hugen adviseert u over de plaatsing van blusmiddelen in uw pand conform NEN 4001/2006; dit advies is onafhankelijk en gebaseerd op de geldende regelgevingen. Wij brengen u voor dit advies geen verdere kosten in rekening!

Wij baseren ons advies op de laatste wet- en regelgevingen, hierdoor bent u verzekerd van onafhankelijkheid. Dit houdt in dat de door ons ontworpen installaties of geadviseerde blusmiddelen de minimaal noodzakelijke veiligheid waarborgen. In overleg met u en eventueel op verzoek van uw verzekeringsmaatschappij, kan natuurlijk voor een hoger niveau van veiligheid worden gekozen; in voorkomende gevallen zullen wij dat ook zeker adviseren.

Omdat onze adviseurs op de hoogte zijn van en opgeleid zijn conform de laatste wet- en regelgevingen van brandveiligheid bent u ervan verzekerd dat ook het gegeven advies de toets der wetgeving kan doorstaan. Wij adviseren onze klanten dan ook het door ons gegeven

advies voor te leggen aan de eisende instantie, zodat voor iedereen een aanvaardbaar pakket aan brandveiligheidsmaatregelen wordt gekozen. Vervolgens kunnen wij de geëiste brandveiligheidsvoorziening realiseren met eigen gecertificeerd personeel. Wij zorgen er indien nodig voor dat het traject wordt beëindigd met de overhandiging van het certificaat voor het verkrijgen van de vergunning.

Kortom: Wij zijn totaalaanbieder brandveiligheid en baseren onze installaties op de laatste stand van wetgeving en realiseren die volledig met eigen personeel. Concreet betekent dit dat u vanaf de eerste brief van gemeente of verzekeraar tot de uiteindelijke realisatie van de geëiste middelen te maken heeft met één bedrijf en dus één aanspreekpunt.