Vliegtuigen

Voor alle soorten vliegtuigen verricht Hugen onderhoud aan de blussystemen van motoren, auxiliary power units en cargo bays. Ook de aanwezige handblussers en de automatische blussystemen in toiletten behoren tot ons werkterrein.

Meer informatie

Veiligheid

Sommige noodapparatuur wordt niet alleen in de luchtvaart gebruikt, maar ook in de scheepvaart.

Zwemvesten, reddingsvlotten en bepaalde brand- blussers zijn ook daar onmisbaar.

Meer informatie

Halon

Halon (broomtrifluormethaan) is voor de luchtvaart nog steeds een onmisbaar blusmiddel. Maar omdat halonen de ozonlaag aantasten, hebben vrijwel alle wereldlanden in 1987 het Montreal Protocol ondertekend en zich verplicht tot het stoppen van de productie ervan.

Meer informatie